77 Posiedzenie Senatu

Podczas obrad  77 posiedzenia Senatu RP w dniu 24 czerwca 2015 roku Senator Jarosław W. Lasecki był sprawozdawcą ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych.

Głównym założeniem ustawy było zwiększenie wydatków na finansowanie obrony państwa do poziomu nie niższego jak 2% PKB.