90 rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II RP

28 listopada 2012 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu upamiętniające 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Po posiedzeniu, Marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę "Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej". W obu wydarzeniach uczestniczył Senator Jarosław W. Lasecki.

W uroczystym, 21. posiedzeniu Senatu, poza senatorami obecnej kadencji wzięli udział m.in.: prezydent RP Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, premier Donald Tusk, marszałek Senatu V kadencji Longin Pastusiak, wicemarszałek Senatu I kadencji Andrzej Wielowieyski, wicemarszałek Senatu II kadencji Andrzej Czapski, prof. Jerzy Buzek, reprezentujący rodziny senatorów II RP.

Rozpoczynający posiedzenie Marszałek Borusewicz przypomniał o roli jaką w przedwojennej Polsce pełnił Senat, podkreślając, że jego misją było nie tylko stanowienie prawa, ale i opieka nad Polakami za granicą. Jak dodał, przez ostatnie 23 lata Senat na trwałe zapisał się w kartach współczesnego, polskiego parlamentaryzmu oraz stał na czele reform politycznych w Polsce.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podkreśliła, że 90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczpospolitej jest zarówno świętem polskiego parlamentaryzmu, jak i świętem polskiej demokracji. Senat, mający swoje głębokie korzenie w historii RP, ma również swoje miejsce w XXI w. – przekonywał z kolei marszałek Senatu V kadencji Longin Pastusiak. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek zwrócił natomiast uwagę na rosnąca rolę drugich izb w parlamentach UE.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu jednogłośnie przyjęto uchwałę w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej, w której przypomniano postanowienia konstytucji marcowej z 1921 r. ustanawiającej Senat jako drugi, obok Sejmu, "organ Narodu w zakresie ustawodawstwa".