Debata na temat języka polskiego

Senator Jarosław W. Lasecki wziął udział w spotkaniu pt. „Polszczyzna czterech pokoleń”. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej.

Debata poświęcona została przede wszystkim roli języka ojczystego w kształtowaniu tożsamości Polaków. Jej celem stało się wywołanie dyskusji na temat stanu współczesnej polszczyzny oraz wsparcie działań związanych z kształtowaniem świadomości językowej Polaków.

Uczestnicy spotkania, wśród których znaleźli się przedstawiciele czterech pokoleń: 20-, 40-, 60- i 80-latków starali się znaleźć odpowiedzi na pytania m.in. o to, czy istnieje wspólny język, którym mogą komunikować się przedstawiciele różnych pokoleń, czy też o to jaką rolę może odegrać państwo w kształtowaniu współczesnej polszczyzny. W debacie udział wzięli m. in.: Jacek Bocheński, prof. dr hab. Walery Pisarek , prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Andrzej Markowski, dr Katarzyna Kłosińska, Gaba Kulka, Marcin Matuszewski.

Forum Debaty Publicznej organizowane we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Radą Języka Polskiego, było jednym z wydarzeń inaugurujących kampanię społeczno-edukacyjną promującą język polski: „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Kampania ta została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.