Debata o przyszłości polskiego łowiectwa

W dniu 9 października br. W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się debata dotycząca przyszłości polskiego łowiectwa pod tytułem: „Co dalej z polskim łowiectwem? Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego”.

Uczestnikiem spotkania był Senator RP Jarosław W. Lasecki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również reprezentanci Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska oraz Polskiego Związku Łowieckiego.