Jarosław W. Lasecki odebrał Order Odrodzenia Polski

W komnatach królewskiego Zamku Bobolice odbyła się w ostatni piątek uroczystość wręczenia, nadanego przez Prezydenta RP, Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony orderem Jarosław W. Lasecki został w ten sposób uhonorowany za swoje zasługi na rzecz rozwoju regionu Jury Krakowsko - Częstochowskiej i szczególną opiekę nad zabytkami, w tym rekonstrukcję królewskiego Zamku Bobolice.

Rekonstrukcja Zamku Bobolice to przedsięwzięcie bezprecedensowe w polskiej historii po upadku komunizmu, wyznaczające nowe kierunki polityki historycznej i statuujące kanon konserwacji zabytków. Świetność królewskiemu Zamkowi Bobolice przywrócono po prawie 13. latach prac naukowych i rekonstrukcyjnych. Projekt został zrealizowany dzięki Jarosławowi W. Laseckiemu. W ten sposób nie tylko udało się podnieść z ruin jeden z największych skarbów Jury, odbudowa Zamku Bobolice otworzyła nowy rozdział w podejściu do ochrony zabytków w Polsce.

Funkcjonująca do tej pory doktryna konserwatorska wywodząca się jeszcze z PRL-owskich czasów zakładała, że nasze dziedzictwo narodowe powinno pozostawać w stanie „trwałej ruiny”. Pielęgnowano tym samym stan niszczejących coraz bardziej zabytków, których pozostałości były raczej hołdem dla najeźdźcy niż powodem do narodowej dumy.

Zamek Bobolice stał się pierwszym, który skutecznie przetarł szlak do zmiany tego sposobu myślenia. Jego przykład pokazał, że rekonstrukcja niszczejących zabytków może być nowym kierunkiem myślenia i dobrym rozwiązaniem, które nie umniejsza ich historycznej wartości. Przypadek Zamku Bobolice jako pierwszy w Polsce, stał się jednocześnie inspiracją dla innych tego typu obiektów, których rekonstrukcji podejmuje się dziś coraz więcej.

Osobiście najchętniej odbudowałbym wszystkie jurajskie zamki, wiem jednak, że tego rodzaju pomysły jeszcze nie są zbyt szeroko zakorzenione wśród urzędników, od których zależy wydanie zgody – powiedział Jarosław W. Lasecki przy wręczeniu Orderu. Cieszę się, że Zamek Bobolice staje się natchnieniem dla innych. Z naszych doświadczeń chcą korzystać nie tylko polscy ale i zagraniczni rekonstruktorzy: z Niemiec, Czech, Słowacji, Włoch czy Portugalii, którzy odwiedzają nas by podpatrzeć zastosowane na Zamku Bobolice rozwiązania.
Dziś Zamek Bobolice to już nie tylko żywa lekcja dla wszystkich zainteresowanych historycznymi rekonstrukcjami. To również lekcja polskiej historii, narodowej dumy i patriotycznych wartości, które są tutaj kultywowane. W pewnym sensie zamek to także symbol zmian jakie zachodzą w naszym kraju oraz naszego narodowego charakteru, dzięki któremu potrafimy podnieść się po każdym upadku.


Uroczystość wręczenia orderu odbyła się 04. listopada w Sali Rycerskiej Zamku Bobolice. Aktu wręczenia dokonał w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Wojewoda Śląski. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe, pracownicy zaangażowani w rekonstrukcję Zamku Bobolice i okoliczni mieszkańcy.