Konferencja Małopolska - Śląskie

Senator Jarosław W. Lasecki wziął udział w konferencji, która odbyła się 17. maja 2013 roku w Oświęcimiu pod hasłem: „MAŁOPOLSKA-ŚLĄSKIE. SILNI PARTNERZY W EUROPIE. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej". Gościem specjalnym spotkania był prezydent RP Bronisław Komorowski.

Konferencja poświecona była wizji rozwoju makroregionu Polska Południowa, którego trzon stanowią województwa małopolskie i śląskie. Jej uczestnicy dyskutowali m.in. o tym jakie działania należy podjąć, by zwiększyć przewagę konkurencyjną makroregionu oraz na jakich specjalizacjach skupić się, by zapewnić mu status lidera innowacyjności nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Rozmawiano też o tym co Polska Południowa ma do zaoferowania swoim mieszkańcom, inwestorom i turystom.

Jak powiedział Prezydent Bronisław Komorowski - Kiedyś programy makroregionalne zamieniały się w sojusze słabości, bo były podyktowane troską o najsłabszych. W tym przypadku mówimy o sumowaniu atutów i wydobywaniu wszelkich możliwości, które drzemią w obu regionach. Śląsk i Małopolska to 1/5 polskiego PKB, to jest gigantyczna siła!.

Punktem odniesienia do dyskusji były zapisy Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Dokument ten określa możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy.

W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy ze Śląska i Małopolski.

(Fot. UMWM)