Konferencja na temat modeli mediów publicznych

Senator Jarosław W. Lasecki wziął udział w konferencji pod hasłem „Modele mediów publicznych w Polsce i Europie” organizowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która odbyła się 1 marca w siedzibie Polskiego Radia.

Honorowym patronatem wydarzenie objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Konferencja poświęcona została przede wszystkim roli mediów w życiu poszczególnych grup społecznych. Wywołano dyskusję na temat tego, jaką misję powinny pełnić dziś media.

Czy mają wypełniać misję publiczną, informacyjną, edukacyjną czy raczej rozrywkową?

Uczestnicy spotkania wśród których znaleźli się m.in. wybitni znawcy europejskich systemów medialnych dr David Levy, dr Karol Jakubowicz oraz eksperci w dziedzinie mediów prof. Jan Zielonka, prof. Paolo Mancini starali znaleźć odpowiedzi na pytania m.in. o to czy media publiczne w Polsce powinny zostać w pełni finansowane z budżetu Państwa, czy powinny konkurować z mediami komercyjnymi, oraz czy media publiczne powinny zarabiać także na reklamach.

Poruszony został także temat abonamentu radiowo telewizyjnego. Podjęto dyskusję na temat tego w jaki sposób usprawnić proces ściągalności opłat.

Dyskusje podjęte podczas konferencji miały na celu określenie obecnej sytuacji i kierunków  zmian dotyczących mediów publicznych.