Ochrona dziedzictwa kulturowego na konferencji w Senacie

23. maja 2013 roku odbyła się zorganizowana z inicjatywy senatora Jarosława W. Laseckiego konferencja „Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020”. Na spotkaniu dyskutowano o stanie polskich zabytków i możliwościach jego poprawy, a także o problemach związanych z ich konserwacją.

We wprowadzeniu do tematu konferencji, senator Lasecki wyraził przekonanie, że dyskusja przyczyni się do poprawy sytuacji naszych zabytków. Jak zauważył, zorganizowana w 2006 roku konferencja „Pozyskiwanie środków europejskich a ochrona dziedzictwa kulturowego” przyczyniła się do zmian w dofinansowaniu konserwacji zabytków ze środków unijnych, przez prywatnych właścicieli.

Występujący po senatorze wiceminister kultury, główny konserwator zabytków Piotr Żuchowski zwrócił uwagę na zły stan obiektów zabytkowych w Polsce, których ponad 40% wymaga natychmiastowej interwencji konserwatora. Jak dodał, z rejestru zabytków nieruchomych należałoby dziś usunąć ok. 1-1,5 tys. obiektów, które już nie istnieją. Zaznaczył jednak, że współczynnik dofinansowania konserwacji zabytków dla prywatnych właścicieli wzrósł w ostatnich latach z 3 do 10%.

Odnosząc się do budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020, Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przyznała, że Unia zrezygnowała ze środków na ochronę zabytków w tym okresie. Dodała jednak, że środki w kwocie 2-3,5 mld zł przewidywane są w jej resorcie w ramach trzech programów operacyjnych.

W dalszej części konferencji wystąpili: dr hab. Andrzej Betlej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówił o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej za wschodnią granicą oraz prof. Wojciech Włodarczyk, mówiąc o problemach związanych ze zwrotem siedzib ziemiańskich. Głos zabrali także: Włodzimierz Łęcki, prezes komitetu odbudowy zamku królewskiego w Poznaniu oraz Andrzej Dowgiałło, przedsiębiorca branży turystycznej, właściciel i współwłaściciel kilku hoteli historycznych.

Konferencja została zorganizowana przez senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu. Udział w niej wzięli przedstawiciele administracji rządowej, właściciele obiektów zabytkowych, konserwatorzy zabytków, naukowcy, reprezentanci ośrodków naukowych, stowarzyszeń działających na rzecz ochrony i konserwacji zabytków.