Ogólnopolski Dzień Strażaka. Senator odznaczony złotym medalem.

Mszą Świętą w Kaplicy NMP na Jasnej Górze rozpoczęły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Strażaka z okazji Jubileuszu 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Po Mszy Świętej, Senator Lasecki wziął udział w uroczystości połączonej z przekazaniem do użytku nowego obiektu dydaktyczno-koszarowego w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Uroczystościom towarzyszyło wręczenie państwowych odznaczeń. Złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" wyróżniony został Senator Jarosław W. Lasecki.

12 maja 2012 r. był historycznym dniem dla całej Państwowej Straży Pożarnej oraz dla Częstochowy. Z okazji okrągłego jubileuszu, Alejami NMP w kierunku Placu dr W. Biegańskiego przemaszerowały kompanie honorowe, pododdziały awansowanych i odznaczonych oraz zabytkowe pojazdy pożarnicze. Paradzie towarzyszyła także orkiestra dęta. Podczas uroczystego apelu na placu im. dr W. Biegańskiego zostały nadane awanse na wyższe stopnie służbowe oraz zostały wręczone odznaczenia.

Patronat nad uroczystościami objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W obchodach wzięło udział wielu znakomitych gości, w tym m.in. wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, parlamentarzyści oraz delegacje zagraniczne.