Pięć nowych Pomników Historii

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył specjalne rozporządzania uznające pięć nowych obiektów Pomnikami Historii. W uroczystości uczestniczył Senator Jarosław W. Lasecki znany z odbudowy Zamku Bobolice oraz z zaangażowania w opiekę nad zabytkami w swoim regionie.

Pomnikiem Historii mogą zostać zabytki nieruchome o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalone w powszechnej świadomości i mające duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Teraz do ich grona dołączyły:

•    Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łowiczu,
•    Zespół Staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji w Paczkowie,
•    Zespół Opactwa Cystersów w Sulejowie,
•    Kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu,
•    meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach.

Podczas uroczystości Prezydent Komorowski podkreślił wartość jaką stanowią materialne zabytki naszej kultury, a także związaną z nimi sferę niematerialną, na którą składają się emocje, uczucia, czy modlitwy. Prezydent dziękował za pracę wszystkich zaangażowanych w ratowanie zabytków. Jak zaznaczył, dzięki pracy tej, stają się one wspólną własnością budującą naszą narodową dumę, poczucie państwowości oraz związku ze wszystkim, co zostawiła nam historia.