Pierwsza Sesja V kadencji Rady Powiatu Myszkowskiego

28 listopada 2014 r. odbyła się pierwsza Sesja V kadencji Rady Powiatu Myszkowskiego.

W jej trakcie wybrano nowe władze. Funkcję Starosty będzie pełnił Dariusz Lasecki, Wicestarostą została wybrana Anna - Socha Korendo, Przewodniczącym Rady Powiatu został Andrzej Jastrzębski.

W sesji wziął udział Senator RP Jarosław Lasecki, który podczas przemówienia złożył gratulacje radnym za otrzymane w wyborach mandaty. Jednocześnie podkreślił, iż funkcja Starosty to wielka odpowiedzialność w stosunku do mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.

Dodatkowo Senator wręczył nowo wybranemu Staroście niespodziankę - symboliczny "łańcuch obowiązku".