Polsko-niemiecka konferencja w Krakowie

Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem to tytuł konferencji, w której wziął udział Senator Jarosław W. Lasecki. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a jej organizatorami, poza WSE była Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Terroryzm nuklearny, islamski, nacjonalistyczny oraz cyberterroryzm były głównymi zagadnieniami poruszanymi na krakowskiej konferencji. Biorący w niej udział naukowcy i eksperci z Polski i Niemiec dyskutowali nad zagrożeniem tymi formami terroryzmu w obu krajach. Goście konferencji zastanawiali się nad środkami prewencji oraz zwalczania współczesnego terroryzmu w Polsce i w Niemczech.

Wśród tematów konferencji znalazły się również Prawne aspekty prewencji i zwalczania terroryzmu w Polsce, które przedstawił Minister Sprawiedliwości RP, Jarosław Gowin, a także Terroryzm ultraprawicowy w Niemczech, o którym opowiedział Joachim Bleicker, Minister Pełnomocny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

W ramach konferencji odbyły się trzy panele: Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem nuklearnym, islamskim i nacjonalistycznym, Oblicza terroryzmu międzynarodowego oraz Prewencja i zwalczanie niebezpieczeństwa terrorystycznego w Polsce i w Niemczech.