Posiedzenie PAN na Zamku Bobolice

Wyjazdowe posiedzenie naukowców Polskiej Akademii Nauk odbyło się 06. czerwca w położonym na Szlaku Orlich Gniazd Zamku Bobolice. Sesję Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach zorganizowano na zaproszenie Jarosława Laseckiego nawiązując do zakończonej w tym roku rekonstrukcji zamku. Podczas posiedzenia wysłuchano wykładów dotyczących historii terenu Bobolic i Mirowa. Kolejne posiedzenie PAN ma się odbyć na zamku w październiku, tym razem w wymiarze plenarnym.

„Klucz mirowski w rękach Jana Hinczy z Rogowa” to tytuł wykładu, którym spotkanie rozpoczęła dr Bożena Czwojdrak z Zakładu Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Śląskiego. Kolejnym prelegentem był prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka, który przedstawił „dzieje zamku i klucza bobolickiego w średniowieczu”. Część wykładową zakończył Jarosław Lasecki – właściciel Zamku Bobolice i jego rekonstruktor, wykładem „Ruina czy Restauracja – doktryna konserwatorska na przykładzie Zamku Bobolice”. W swoim wystąpieniu, nawiązując do doświadczeń przy rekonstrukcji jurajskich warowni, omówił on zagadnienie dotyczące problemów jakie wiążą się z renowacją zabytków w Polsce.

Uczestnicy sesji gorącymi brawami nagrodzili wystąpienie Jarosława Laseckiego podkreślając ogromny wysiłek włożony w prace badawcze poprzedzające rekonstrukcję. Wyrazili także nadzieję, że pozytywny przykład Bobolic będzie wskazówką dla przyszłych prac konserwacyjnych przy zrujnowanych zabytkach w Polsce. Na pewno będzie nią publikacja naukowa dotycząca historii klucza mirowsko-bobolickiego, której wydanie zapowiedziano podczas spotkania.

Posiedzenie Komisji Historycznej PAN zakończył wybór jej nowego przewodniczącego. Głosowanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami, a udział wzięli w nim obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. Nowym przewodniczącym został prof. Wiesław Kaczanowicz – historyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, od szeregu lat specjalizujący się w dziedzinie nauk społecznych.