Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Lubojnie

W niedzielę 17 maja 2015 miały miejsce powiatowe obchody Dnia Strażaka w Lubojnie.

W tym dniu druhowie OSP otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za wzorowo pełnioną służbę. Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Lubojna.

W wydarzeniu uczestniczył Senator RP Jarosław W. Lasecki.