Prezydent Bronisław Komorowski otwiera pierwsze posiedzenie Senatu RP

Prezydent RP zgodnie z tradycją zainaugurował pierwsze posiedzenie nowowybranego Senatu. Podczas swojego przemówienia Prezydent Bronisław Komorowski przypomniał o roli jaką powinien pełnić Senat RP oraz życzył nowym senatorom owocnej pracy parlamentarnej.

Oczekuję, że Senat poprzez swój autorytet Wysokiej Izby będzie działał na rzecz wzrostu zaufania społeczeństwa do państwa i wzajemnego zaufania obywateli, wzmocni nasze wspólne wysiłki na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – powiedział Prezydent Komorowski podczas inauguracji.

Prezydent w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że prace Senatu VIII kadencji będą miały charakter wyłącznie merytoryczny, a ich efektem stanie się najlepszej jakości prawo. Jak zauważył, Senat jest naturalnym sojusznikiem urzędu prezydenckiego w tworzeniu prawa, które nie będzie budzić wątpliwości konstytucyjnych.

Prezydent Komorowski przekazał senatorom życzenie, by ich praca przyczyniała się do wzrostu autorytetu Polski oraz jej znaczenia w społeczności międzynarodowej. Przypomniał także o roli Senatu RP oraz jego symbolicznym znaczeniu dla odrodzenia polskiej niepodległości. Prezydent przekazał następnie prowadzenie obrad, powołanemu przez siebie marszałkowi seniorowi, którym, podobnie jak w roku 2005 został Senator Kazimierz Kutz.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Senatu RP wybrano także Marszałka Senatu, którym został Senator Bogdan Borusewicz.