Ratyfikacja umowy między Rządem RP a SHAPE

Podczas 73. posiedzenia Senatu w dniu 16 kwietnia 2015 roku Senator RP Jarosław W. Lasecki był sprawozdawcą ustawy o ratyfikacji umowy pomiędzy Rządem RP a Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie SHAPE dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO 3NSB, elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO NCISG dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.