Region Częstochowski w uchwale z okazji 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego

Uchwałę z okazji 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego podjął Senat RP podczas swojego szóstego posiedzenia. Projekt uchwały został zgłoszony przez senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu. W treści przyjętej przez Senat uchwały znalazła się poprawka Senatora Jarosława W. Laseckiego podkreślającą związki Zygmunta Krasińskiego ze Złotym Potokiem i Regionem Częstochowskim.

Bywał w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pozostawiając tam po sobie trwałe pamiątki, które stały się kamieniem węgielnym do utworzenia muzeum im. Zygmunta Krasińskiego – mówi zgłoszony przez Senatora Laseckiego zapis uchwały.

Senator aktywnie zabiegając o interesy regionu zawsze podkreśla to z czego najbardziej znane są Jura i okolice Częstochowy. Ziemia ta pełna jest bogatych pamiątek historii oraz śladów po znanych postaciach, które były z nią związane. 200. rocznica urodzin jednego z polskich wieszczów narodowych jest świetną okazją, by o tych związkach przypomnieć.

Zygmunt Krasiński przebywał w Złotym Potoku, gdzie znajdował się majątek jego rodziny w roku 1857. Wizyta wieszcza pozostawiła po sobie wiele, funkcjonujących do dziś nazw miejscowych takich jak: staw Irydion, ostańce Diabelskie Mosty, czy źródła Zygmunta i Elżbiety. W Dworku Krasińskich w Złotym Potoku zlokalizowane jest natomiast muzeum prezentujące pamiątki po słynnym poecie.

Po wyjeździe ze Złotego Potoku Zygmunt Krasiński nigdy już nie powrócił do ojczyzny. Zmarł w Paryżu w 1895 roku. Oddając hołd wielkiemu polskiemu poecie w roku 200. rocznicy jego urodzin Senat RP zwrócił się z apelem do szkół oraz zainteresowanych instytucji i środowisk o organizowanie wydarzeń przypominających twórczość Zygmunta Krasińskiego i utrwalających jej znajomość.

(na zdjęciu Muzeum regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku / Wikipedia)