Senat VIII kadencji zaprzysiężony

We wtorek 8. listopada odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Senatu VIII kadencji. Ceremonia miała miejsce tradycyjnie podczas pierwszego posiedzenia Izby Wyższej Parlamentu. Swoje ślubowanie złożył także Jarosław W. Lasecki, by zgodnie z prawem, oficjalnie objąć mandat senatora.

Po odczytaniu przez marszałka seniora roty przysięgi, nowi senatorowie kolejno wypowiadali słowo „Ślubuję”. Większość z nich dodała również zwyczajowe „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pełny tekst przysięgi, zgodnie z art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi:  „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nowo zaprzysiężeni senatorowie już wkrótce przystąpią do swoich obowiązków i prac w komisjach.