Senator Lasecki rozpoczyna prace w komisjach


W połowie listopada 2011 roku Jarosław W. Lasecki rozpoczął prace w stałych komisjach nowopowołanego Senatu VIII kadencji. Senator wszedł w skład Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Obrony Narodowej.

Przedmiotem działania Komisji Kultury i Środków Przekazu, która swoje prace rozpoczęła z dniem 17. listopada jest przede wszystkim kultura i sztuka, rozwój twórczości, upowszechnianie kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Komisja zajmie się także współpracą kulturalną z zagranicą, organizacją instytucji kulturalnych, polityką informacyjną państwa oraz etyką mediów.

17. listopada prace rozpoczęła także druga z komisji, do których należy Senator Lasecki. Komisja Obrony Narodowej będzie zajmować się głównie obronnością i bezpieczeństwem państwa, przemysłem zbrojeniowym oraz działalnością i funkcjonowaniem sił zbrojnych.

Podczas swoich pierwszych posiedzeń obie komisje wybrały swoich przewodniczących i ich zastępców oraz zajęły się ustalaniem planów pracy oraz tematów, które będą poruszane podczas obrad w roku 2012.