Senator na Uniwersytecie Papieskim

"Ruina czy restauracja?" to temat wykładu jaki Senator Jarosław W. Lasecki wygłosił w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Głównymi zagadnieniami wykładu Senatora Laseckiego stały się prawne uregulowania ochrony zabytków oraz to jak powinna wyglądać doktryna konserwatorska, która obecnie w Polsce de facto nie istnieje. Odnosząc się do „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” Senator skomentował dotyczące tego zagadnienia zapisy.

Jak zauważył, funkcjonujące dziś prawo oraz praktyka konserwatorska w znacznym stopniu ograniczają właściwą opiekę nad zabytkami. W polityce konserwatorskiej wciąż zbyt mocno tkwi pojęcie tzw. trwałej ruiny jako wartości najwyższej. Rzadko natomiast dopuszcza się rozwiązanie jakim jest rekonstrukcja zabytku.

Według Senatora polityka względem historycznych ruin często nie jest adekwatna z zapisami Karty Weneckiej, a pojęcia takie jak: rekonstrukcja, restauracja czy rewitalizacja bywają mylnie rozumiane. Tymczasem właściwie przeprowadzona rekonstrukcja okazuje się wartościową i trwałą formą ochrony zabytku.

Jako przykład, Senator Lasecki przedstawił Zamek Bobolice, którego rekonstrukcja dobiegła końca w 2011 roku. Poprzedzona szeregiem badań archeologicznych, architektonicznych oraz wielu innych jest dziś wskazywana jako wzór tego typu działań.