Spotkanie Parlamentarzystów z Wicepremier Elżbietą Bieńkowską

17 lutego 2014 roku Senator Jarosław W. Lasecki wziął udział w spotkaniu Parlamentarzystów z województw śląskiego i małopolskiego z Wicepremier Elżbietą Bieńskowską oraz marszałkami obu województw. Głównym tematem była Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.

Była to doskonała okazja na poznanie stanowiska Rady Koordynującej wspólną politykę rozwoju dwóch południowych województw, która za zadanie ma dbanie o wspólne i zintegrowane działania oraz monitorowanie postępów mających na celu zrealizowanie Strategii.

W przyjetej przez sejmiki województw śląskiego i małopolskiego, a następnie przez Radę Ministrów Strategii zidentyfikowano możliwości współpracy pomiędzy województwami oraz wskazano kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy. Konsekwencją wspólnych działań podejmowanych przez oba regiony będzie kreowanie Polski Południowej jako silnego i konkurencyjnego obszaru w Europie.

Spotkanie z Wicepremier oraz powołaną w styczniu Radą Koordynującą miało miejsce w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych UE w Katowicach.