Spotkanie w Akademii Obrony Narodowej

24 kwietnia 2015 roku Senator RP Jarosław W. Lasecki wziął udział w spotkaniu dotyczącym logistycznego i finansowego wsparcia polskich żołnierzy.

Wśród uczestników wydarzenia zorganizowanego w Akademii Obrony Narodowej obecni byli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, prokuratury wojskowej. Podczas cyklu wykładów zostały poruszone kwestie zabezpieczenia logistycznego ćwiczeń sojuszniczych w Polsce i systemu wieloletniego planowania.