Spotkanie z żołnierzami stacjonującymi w Ghazni w Afganistanie

19 grudnia 2013 roku, grupa parlamentarzystów odwiedziła polskich żołnierzy stacjonujących w bazie wojskowej w Ghazni, położonej we wschodniej części Afganistanu. Wśród nich był Senator Jarosław W. Lasecki, członek Komisji Obrony Narodowej.

Obecnie w Ghazni stacjonuje większa część Polskiego Kontyngentu Wojskowego, parlamentarzystów przyjął pod swoją opiekę dowódca XIV zmiany PKW gen. bryg. Cezary Podlasiński.

Podczas wizyty grupa, w której skład weszło siedmioro posłów i czterech senatorów, zapoznała się ze specyfiką funkcjonowania Centrum Operacji Taktycznych oraz spotkała się z perosnelem Grupy Zabezpieczenia Medycznego. Reprezentanci Sejmu i Senatu brali również udział w prezentacji sprzętu i wyposażenia, jakim dysponują żołnierze XIV zmiany.

Ponieważ spotkanie miało miejsce tuż przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowane zostało spotkanie wigilijne, podczas którego na ręce dowódcy i wszystkich obecnych żołnierzy zostały złożone świateczne życzenia. Była to również okazja do podzielenia się opłatkiem z tymi, którzy walczą w mundurze z orłem na piersi.

Amerykańsko-polski Zespół Odbudowy Prowincji Ghazni skupia swoje działania na tworzeniu warunków, które nie tylko doraźnie podnoszą poziom i jakość życia, ale przede wszystkim mają umożliwić dalszy rozwój polityczny, społeczny i gospodarczy regionu po zakończeniu misji Sił Koalicyjnych w Afganistanie. Ku temu, priorytetowym dążeniem jest wzmocnienie lokalnej władzy i administracji publicznej.