Święto częstochowskiej uczelni

Senator Jarosław W. Lasecki wziął udział w Święcie Uczelni zorganizowanym przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. zw. dr. hab. Jerzemu Strzelczykowi.

Związany z poznańskim Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza historyk specjalizuje się m.in. w początkach państwa polskiego. W jego dorobku naukowym jest ponad 1,5 tys. publikacji. Poza swoją działalnością naukową profesor jest m.in. przewodniczącym Rady Naukowej w Instytucie Zachodnim Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego, a także członkiem Rady Kuratorów Polskiej Akademii Nauk.

W czasie Święta Uczelni, po raz pierwszy w historii AJD wręczono dyplom doktora habilitowanego. Przewód habilitacyjny dra Roberta Majznera, pracownika Instytutu Historii został przeprowadzony latem na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Podczas uroczystości promowano czworo doktorantów, a także wręczono odznaczenia i medale.