Święto Lasu w Niepołomicach


 

„Gospodarka leśna w Polsce funkcjonuje coraz lepiej, a zawód leśnika stał się atrakcyjny” – powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas obchodów Święta Lasu, które odbyły się w Niepołomicach. Podczas spotkania z leśnikami, Prezydentowi towarzyszył Senator Jarosław W. Lasecki.

Spotkanie odbyło się w Zamku Królewskim w Niepołomicach leżącym na skraju prastarej Puszczy Niepołomickiej. W jego trakcie Prezydent wyraził zadowolenie, że sytuacja polskich lasów ma się coraz lepiej, że przybywa powierzchni zalesionych, a nasz kraj pod względem lesistości osiągnął już niemal średnią unijną.

Prezydent pochwalił sposób zarządzania lasem i prowadzenia gospodarki leśnej. Jak zauważył, skuteczny system dopłat unijnych pozytywnie wpłynął na zwiększanie areałów leśnych także na terenach prywatnych, gdzie sadzona jest już połowa nowych lasów w Polsce. Pochwały padły także pod adresem samych leśników, których zawód staje się dziś coraz bardziej konkurencyjny i popularny.

Na zakończenie obchodów Prezydent Komorowski zasadził na skraju Puszczy Niepołomickiej „Dąb Prezydencki” – 10-letnią sadzonkę dębu szypułkowego. Następnie wraz z niepołomicką młodzieżą i leśnikami wziął udział w sadzeniu młodych buków.

(Fot. Piotr Molecki/KPRP)