Uczczenie ofiar katastrofy smoleńskiej

W czwartek 19. kwietnia w Świątyni Opatrzności Bożej została odprawiona Msza św. w intencji prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Mszę koncelebrował Prymas Polski abp. Józef Kowalczyk wraz z Metropolitą Warszawskim, Kardynałem Kazimierzem Nyczem. W uroczystości wzięło udział kilkunastu biskupów, przedstawiciele Prezydenta RP, Rządu, wojska, policji, oraz Sejmu. Senat reprezentował Senator Jarosław W. Lasecki.

W trakcie swojego przemówienia Senator Lasecki podkreślił niezwykłą rolę jaką ostatni prezydent RP odgrywał w kształtowaniu postawy patriotycznej, zwłaszcza wśród młodzieży. Dziś tradycję tą kontynuuje żona Prezydenta, Karolina Kaczorowska, która ze wzruszeniem przyjęła podziękowania skierowane do niej oraz jej zmarłego tragicznie męża.

Wygłaszający homilię abp. Kowalczyk podkreślił powagę obchodzonych już po raz drugi uroczystości żałobnych oraz to, że w ich trakcie pamięta się o wszystkich ofiarach katastrofy prezydenckiego samolotu. Po Mszy św. przy mogile Ryszarda Kaczorowskiego w Panteonie Wielkich Polaków zostały złożone kwiaty oraz odbyła się liturgia żałobna i spotkanie gości honorowych z młodzieżą gimnazjalną i licealną. 

Po zakończeniu uroczystości, Senator Lasecki w bardzo serdecznej atmosferze spotkał się z wdową po Prezydencie Kaczorowskim. Prezydentowa, która z Senatorem zna się już od lat ciepło wyraziła się na temat jego rodzinnych stron obiecując swoją wizytę w Częstochowie.