Wizyta Komisji Obrony Narodowej w WSOSP w Dęblinie

W dniu 21 października 2014 roku Senacka Komisja Obrony Narodwej odbyła wizytę studyjną w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Komisję reprezentował Senator RP Jarosław W. Lasecki.

Podczas spotkania uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć statki powietrzne znajdujące się na wyposażeniu Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz zapoznać się z bazą dydaktyczno-naukową Uczelni.

Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych.