Wizyta Senackiej KON w Jednostce Wojskowej AGAT

10 czerwca 2015 roku Senator RP Jarosław W. Lasecki wraz z przedstawicielami Senackiej Komisji Obrony Narodowej przebywał z wizytą w Jednostce Wojskowej AGAT w Gliwicach.  

Kulminacyjnym punktem spotkania było złożenie meldunku przez Dowódcę Jednostki Wojskowej AGAT płk dypl. Sławomira Drumowicza oraz prezentacja sprzętu i wyposażenia Jednostki.