Wykład na Politechnice Krakowskiej


 

W dniu  22 marca 2013 r. Senator Jarosław W. Lasecki jako gość honorowy  III Forum Architecturae Poloniae Medievalis w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej wygłosił inauguracyjny referat na temat zależności pojęć i definicji będących istotnymi elementami ustawowej opieki nad zabytkami.

Według Senatora Jarosława W. Laseckiego praktyka konserwatorska postępowania z ruinami w Polsce jest nie do końca adekwatna z zapisami Karty Weneckiej. Analizując definicje pojęć: rekonstrukcja, restauracja, rewitalizacja senator zwrócił uwagę na częsty brak spójności interpretacyjnej pomiędzy pojęciem opieka i konserwacja.

Poparta badaniami naukowymi oraz odpowiednią dokumentacją restauracja zabytku i idąca za nim rewitalizacja, jest często bardziej odpowiednią formą opieki nad zabytkiem jak i szansą na przywrócenie pamiątek przeszłości przyszłym pokoleniom.

Proces udanej rewitalizacji został zaprezentowany na przykładzie królewskiego Zamku Bobolice, w którym od 2000 roku przeprowadzono szereg badań naukowych, archeologicznych i architektonicznych, rezultatem których była jego rekonstrukcja zakończona w 2012 roku. Obecnie Zamek Bobolice stanowi przykład udanej rewitalizacji w pełni popartej przesłankami naukowymi i merytorycznymi.

W Forum uczestniczyli znani badacze średniowiecznej architektury polskiej, jak i naukowcy z europejskich uniwersytetów.