XII Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych

W niedzielę 26 kwietnia 2015 roku w Domu Wiejskim w Żurawiu zorganizowano XII Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych.

Podczas przeglądu wystąpiły zespoły z Janowa, Dąbrowy Zielonej, Przyrowa, Olsztyna. Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie folkloru oraz dziedzictwa kulturowego regionu. W wydarzeniu wziął udział Senator RP Jarosław W. Lasecki.