Zgromadzenie Narodowe i zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na Prezydenta RP

6 sierpnia 2015 r. zwołano Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W uroczystościach uczestniczył Senator RP Jarosław W. Lasecki.