Sesja Rady Gminy Niegowa na Zamku Bobolice

21 września 2015 roku w Sali Rycerskiej Zamku Bobolice odbyła się sesja Rady Gminy Niegowa.

Wszystkich obecnych powitał Senator RP Jarosław W. Lasecki.

Następnie rozpoczęto właściwe obrady XI sesji Rady Gminy Niegowa. Przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.

Dla upamiętnienia wyjątkowego wydarzenia ku pamięci przyszłych pokoleń wszyscy radni oraz zaproszeni goście podpisali się pod listem, który zostanie zamurowany w ścianie Zamku.