Działalność polityczna

Jako aktywny działacz społeczności regionalnej Jarosław W. Lasecki zainicjował powstanie ruchu społecznego o nazwie „Inicjatywa Laseckiego”, którego celem była odnowa życia politycznego w Polsce na poziomie regionalnym oraz propagowanie idei nowych ludzi w polityce.

W roku 2005 w wyborach parlamentarnych, jako niezależny i bezpartyjny kandydat zdobył mandat senatora w okręgu częstochowskim. Podczas pracy w Senacie RP zasiadał w Komisji Gospodarki Narodowej oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był inicjatorem i sprawozdawcą wielu ustaw gospodarczych i bilateralnych. Był reprezentantem Senatu RP podczas wizyt międzypaństwowych i międzyparlamentarnych.

Od roku 2009 Jarosław Lasecki jest członkiem Platformy Obywatelskiej, a od roku 2010 Delegatem na Konwencję Krajową PO. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku jako kandydat z ramienia PO w okręgu nr 68, Jarosław Lasecki zdobył mandat senatora VIII kadencji.