Kariera zawodowa

Doświadczenie zawodowe Jarosław Lasecki zdobył przede wszystkim w amerykańskiej firmie konsultingowej "The Boston Consulting Group" (BCG) w Düsseldorfie i Zurychu, gdzie pracował w latach 1990-1995. Podczas pracy w BCG uczestniczył jako szef projektu w wielu zadaniach realizowanych przez firmę na terenie całej Europy.

W roku 1995 stworzył w Polsce sieć sklepów dyskontowych "Plus". Jako Prezes Zarządu opracował i wdrożył strategię wejścia firmy na rynek polski, zbudował struktury organizacyjne firmy oraz skompletował zespół polskich menedżerów zarządzających. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Plus Discount, doprowadził firmę do pozycji lidera wśród najbardziej dochodowych firm handlowych w Polsce.

Od roku 2003 Jarosław Lasecki pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki "Teng" działającej na rynku nieruchomości handlowych. Jednocześnie nadzoruje prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.